TASUTA SAATMINE
Kõikidele tellimustele summas üle 140 € tasuta saatmine pakiautomaati või lähimasse postkontorisse!

Detektoristi meelespea

KONTROLLI OMA KOMBEID!

 

Aukude kinniajamine ja eravalduse siltide austamine on kaks põhinõuet metalliotsija hobikasutajaile. Meie siiras palve kõigile detektorite kasutajatele on, et otsitav ala jääks pärast otsimist paremasse seisundisse kui see oli enne otsimist. Tuhanded isikud ja organisatsioonid üle maailma on kasutusele võtnud järgneva metalliotsija kasutaja ametliku eetikakoodeksi:

 • Ma austan era- ja ühiskondlikku omandit, kõiki ajaloolise ja arheoloogilise kaitse all olevaid paiku ning ei kasuta metalliotsijat nendes kohtades ilma vastava loata.
 • Tutvun enne otsima minemist otsimispaigale seatud võimalike piirangutega ning nende olemasolul valin välja mõne muu piiranguteta objekti. Ma hoian end kursis ja allun kõigile seadustele ja reeglitele, mis kehtivad era- või kohalikel avalikus kasutuses olevatel maadel.
 • Ma teen alati koostööd järelevalveametnikega, kui see on võimalik.
 • Leides kultuuriväärtusega leiu teatan sellest alati kohalikule järelvalveametnikule või Muinsuskaitseametile.
 • Ma ei kahjusta tahtlikult mitte ühtegi liiki vara, sealhulgas tarasid, silte ja ehitisi ning täidan alati oma kaevatud augud.
 • Ma ei lõhu mahajäetud asulate vara, hooneid või varemeid ega teisi hüljatud ehitisi.
 • Ma ei jäta vedelema prügi ega väljakaevatud asju. Ma võtan otsingualalt lahkudes kaasa oma prahi ja väljakaevatud esemed.
 • Ma järgin kuldset reeglit, kasutades alati häid kombeid ja käitumist viisil, mis parandab kõigi dektoristide ühiskondlikku mainet.

 

 

HOIATUS!

 

Metalliotsija võib leida maa-aluseid elektriliine, lõhkekehasid või muid esemeid, mis kaevates pihta saades võivad põhjustada raskeid kehalisi vigastusi. Oma metalliotsijat kasutades järgi alljärgnevaid ettevaatusabinõusid:

 • Ära kasuta metalliotsijat alal, kus võib esineda maa-aluseid väikesel sügavusel asetsevaid elektrikaableid või torusid.
 • Ära kasuta metalliotsijat militaartsoonis, kus maapinnas võib esineda pomme või muid lõhkekehasid.
 • Hoidu tabamast maapinnas olevaid kaableid, mis võivad olla pinge all.
 • Ära kaeva torude läheduses, eriti, kui need sisaldavad kergestisüttivat gaasi või vedelikku.
 • Ole kaevates alati ettevaatlik, eriti piirkonnas, kus Sa pole kursis maapinna olukorraga