TASUTA SAATMINE
Kõikidele tellimustele summas üle 140 € tasuta saatmine pakiautomaati või lähimasse postkontorisse!

ostmine

Tellimusi saate vormistada meie veebilehel või esitades tellimuse e-posti teel aadressile: info(a)metallidetektor.ee

Tellitud / soovitud kaup on võimalik kätte saada: erinevate posti- ja kullerteenuste kaudu või kontorisse ise järgi tulles.

Tellimust hakatakse täitma pärast selle kinnitamist meie poolt (peale arve väljastamist). Tellides kodulehe kaudu saadetakse automaatselt Teile kinnituseks „Tellimus" mis on informatiivse tähendusega ja ei ole makse dokument.

„Tellimuse“ alusel vormistatakse „Ettemaksuarve“ (või mõni muu makserekvisiite sisaldav dokument.) mis saadetakse Teie e-postkasti.

Tasumise hetkest hakkab jooksma tellimuse täitmise aeg mis on 5 tööpäeva (Üldjuhul postitame maksele järgneval tööpäeval).

Juhul kui kaup tuleb tellida, väljastatakse ettemaksuarve peale kauba saabumist ja tellimuse täitmise aeg hakkab jooksma arve tasumise hetkest.

Tellitud kauba eest tasumiseks tuleb väljastataval maksedokumendil toodud summa kanda OÜ Ostecon Swedpanga arveldusarvele EE152200221039918094.

Maksekorralduse täitmisel kirjutage selgituse väljale maksedokumendi number (Näiteks: müügipakkumine nr xxxx).


Tellimuste kohaletoimetamine: Kohaletoimetamine toimub Eesti Posti pakiteenuse, Omniva pakiautomaadi, SmartPOST pakiautomaadi või kullerteenuse kaudu. Ise järgi tulles toimub tasumine sularahas või ettemaksuna pangaarvele. 

Üldjuhul tasub saatmiskulud ostja, kuid tellimuste puhul mille summa ületab 140 euro on tellimuse saatmine pakiautomaati või lähimasse postkontorisse saatmine müüja kulul.

Kokkuleppel võib kasutada ka teisi Eestis toimivaid kaubaveo teenuseid.
Kohaletoimetamise tähtajad on järgmised:
Üldjuhul postitatakse tellimus järgmise tööpäeva jooksul kui kaup on laos olemas ja kauba eest on tasutud.
Kui kaup on tellimisel siis teatame kauba lattu jõudmisest ja lepime kokku kohale toimetamise.
Kõigil juhtudel on tähtaja alguseks tellimuse lõpliku kinnituse hetk (on väljastatud arve ja kauba eest on tasutud).

Tellimuste eest tasumine: Tasumine toimub 100% ettemaksuna arveldusarvele (ettemaks küsitakse ainult kaupadele, mis on kohe laos olemas - Oü Ostecon ei võta ettemaksu tellimustele kui kaup ei ole reaalselt laos, on saabuv või juhtudel kui soovitud kaupa peab tellima), kauba kättesaamisel (kaup tarnitakse lunapakina ning kauba eest tasutakse kaupa vastu võttes kauba kohale toimetanud kullerile) või muudel kokkulepetel sularahas.


Mittesobiva kauba tagastamine: Tellides kaupa e-poest või telefoni teel on eraisikutest klientidel õigus tooted mittesobivuse korral tagastada. Teile mittesobivad tooted tuleb tagastada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamise hetkest. Täissumma tagastamiseks peavad tagastatavad tooted olema kinnistes originaalpakendites ja neid ei tohi olla kasutatud. Kui tagastatavat toodet on kasutatud või pakend on rikutud on Ostecon Oü`l õigus vähendada toote hinda kulumisastme võrra.

Tagastatavate kaupade eest makstud raha kannab Ostecon OÜ Teie poolt kasutatud arveldusarvele 30 kalendripäeva jooksul peale tagastatava kauba kätte saamist ja kontrollimist.  Kõik toodete tagastamisega seotud kulud tasub kauba tagastaja.

 

Pretensioonid: Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile kui viga on tekkinud tootja süül. Sellisel juhul kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui ka varuosade maksumus.
Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.


Ostecon Oü ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

• seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;

• normaalsest kulumisest;

• ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);

• seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;

• kliendile enne seadme ostmist Ostecon Oü poolt teatavaks tehtud puudustest;

• välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

• toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

 

Ostecon Oü  tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.
Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Ostecon Oü ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.
Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.
Kui tarbija ei nõustu Ostecon Oü seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

• tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);

• puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;

• Ostecon Oü on puuduse eest vastutav.

 

Kui Ostecon Oü on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab Ostecon puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.

Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.